Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie III-V 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie III-V 2022

Stawki uczniowskie w okresie marzec 2022 - maj 2022 r 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

I rok 5 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

299,75 zł

9,76%

29,26

41,10 zł

258,65zł

Rentowe

1,50%

4,50

Chorobowe

2,45%

7,34

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

299,75 zł

9,76%

29,26

53,75 zł

 

Rentowe

6,50%

19,48

Wypadkowe

1,67%

5,01

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,30

54,05 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

II rok 6 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

359,71 zł

9,76%

35,11

 49,32zł

310,39 zł

Rentowe

1,50%

5,40

Chorobowe

2,45%

8,81

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

359,71zł

9,76%

35,11

 64,50 zł

 

Rentowe

6,50%

23,38

Wypadkowe

1,67%

6,01

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,36

64,86 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

III rok 7 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

419,66 zł

9,76%

40,96

57,53zł

362,13 zł

Rentowe

1,50%

6,29

Chorobowe

2,45%

10,28

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

419,66 zł

9,76%

40,96

75,25zł

 

Rentowe

6,50%

27,28

Wypadkowe

1,67%

7,01

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,42

75,67 zł