Wynagrodzenie pracowników młodocianych XII/2022 do II/2023

Wynagrodzenie pracowników młodocianych XII/2022 do II/2023

Stawki uczniowskie w okresie grudzień 2022 - luty 2023 r 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

I rok 5 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

324,03 zł

9,76%

31,63

44,43 zł

279,60 zł

Rentowe

1,50%

4, 86

Chorobowe

2,45%

7,94

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

324,03 zł

9,76%

31,63

58,10 zł

 

Rentowe

6,50%

21,06

Wypadkowe

1,67%

5,41

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,32

58,42 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

II rok 6 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

388,84zł

9,76%

37,95

 53,31zł

335,53 zł

Rentowe

1,50%

5,83

Chorobowe

2,45%

9,53

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

388,84zł

9,76%

37,95

 69,71 zł

 

Rentowe

6,50%

25,27

Wypadkowe

1,67%

6,49

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,39

70,10 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

III rok 7 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

453,65 zł

9,76%

44,28

62,19zł

391,46 zł

Rentowe

1,50%

6,80

Chorobowe

2,45%

11,11

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

453,65 zł

9,76%

44,65

81,35zł

 

Rentowe

6,50%

29,49

Wypadkowe

1,67%

7,58

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,45

81,80 zł