Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Stawki uczniowskie VI 2020 - VIII 2020 r.
Wynagrodzenie pracowników młodocianych XII/2020 do II/2021
Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie III-V 2021
Stawki uczniowskie IX. 2020 - XI. 2020

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS :

 

I rok nauki   5 %

II rok nauki  6 %

III rok nauki 7 %