Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Wynagrodzenie pracowników młodocianych

Stawki uczniowskie IX - XI 2019
Stawki uczniowskie VI 2020 - VIII 2020 r.
Stawki uczniowskie XII. 2019 - II. 2020
Stawki uczniowskie III. 2020 - V. 2020

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS :

 

I rok nauki   5 %

II rok nauki  6 %

III rok nauki 7 %