Kontakt

Kontakt

 

Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wielkopolskiej

 

ul. Cechowa 4

63-000 Środa Wlkp

 

www.srodawlkp.icech.pl

 

Tel 513 442 603

e mail : biuro@srodawlkp.icech.pl

 

 

Rachunek bankowy :

BZ WBK SA O/ Poznań numer 44 1090 1418 0000 0000 4101 4793