Władze Cechu

Władze Cechu

I . Aktualny skład organów statutowych Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. :

 

  1. Starszy Cechu    Franciszek Wojtaszak

  1. Skład Zarządu

              Podstarszy Cechu    Krzysztof Ziętek

              Podstarszy Cechu    Marek Senftleben

              Sekretarz                    Zenon Wojciechowski

              Skarbnik                     Kazimierz Kordylasiński

              Członek Zarządu        Andrzej Kaczor 

  

       3.  Opiekun Koła Rodzin Rzemieślniczych   Andrzej Kaczor

 

       4.  Skład Komisji Rewizyjnej

 

             Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   Stanisław Orzechowski

             Członek Komisji Rewizyjnej    Jarosław Łaganowski

             Członek Komisji Rewizyjnej    Wojciech Roszak   

 

      5. Skład Sądu Koleżeńskiego – Cechowego

 

             Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego-Cechowego   Zenon Sikorski

             Członek Sądu Koleżeńskiego-Cechowego                Halina Wiczyńska

             Członek Sądu Koleżeńskiego –Cechowego              Edwin Ciesielski

  

  6. Delegaci Cechu na Walne Zgromadzenie w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej

 

              Franciszek Wojtaszak

              Krzysztof Ziętek

 

II. Pracownicy Biura Cechu

 

Kierownik Biura Cechu    mgr Wiesława Kubiak

Mirosława Bednarz