Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od IX-XI 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od IX-XI 2022

Stawki uczniowskie w okresie wrzesień 2022 - listopad 2022 r 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

I rok 5 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

307,81zł

9,76%

30,04

42,20 zł

265,61zł

Rentowe

1,50%

4,62

Chorobowe

2,45%

7,54

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

307,81zł

9,76%

30,04

55,19 zł

 

Rentowe

6,50%

20,01

Wypadkowe

1,67%

5,14

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,31

55,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

II rok 6 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

369,38zł

9,76%

36,05

 50,64zł

318,74 zł

Rentowe

1,50%

5,54

Chorobowe

2,45%

9,05

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

369,38zł

9,76%

36,05

 66,23 zł

 

Rentowe

6,50%

24,01

Wypadkowe

1,67%

6,17

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,37

66,60 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

III rok 7 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

430,94 zł

9,76%

42,06

59,08zł

371,86 zł

Rentowe

1,50%

6,46

Chorobowe

2,45%

10,56

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

430,94 zł

9,76%

42,60

77,81zł

 

Rentowe

6,50%

28,01

Wypadkowe

1,67%

7,20

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,43

78,24 zł