Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres III - V 2023 r.

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres III - V 2023 r.

Stawki uczniowskie w okresie marzec 2023 - maj 2023 r 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

I rok 5 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

336,67 zł

9,76%

32,86

46,16 zł

290,51 zł

Rentowe

1,50%

5,05

Chorobowe

2,45%

8,25

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

336,67 zł

9,76%

32,86

60,36 zł

 

Rentowe

6,50%

21,88

Wypadkowe

1,67%

5,62

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,34

60,70 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

II rok 6 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

404,01zł

9,76%

39,43

 55,39zł

348,62 zł

Rentowe

1,50%

6,06

Chorobowe

2,45%

9,90

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

404,01zł

9,76%

39,43

 72,44 zł

 

Rentowe

6,50%

26,26

Wypadkowe

1,67%

6,75

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,40

72,84 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

III rok 7 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

471,34 zł

9,76%

46,00

64,62zł

406,72 zł

Rentowe

1,50%

7,07

Chorobowe

2,45%

11,55

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

471,34 zł

9,76%

46,00

84,51zł

 

Rentowe

6,50%

30,64

Wypadkowe

1,67%

7,87

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,47

84,98 zł