Wynagrodzenie pracowników młodocianych VI-VIII 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych VI-VIII 2022

Stawki uczniowskie w okresie czerwiec 2022 - sierpień 2022 r 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

I rok 5 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

311,76zł

9,76%

30,43

42,75 zł

269,01zł

Rentowe

1,50%

4,68

Chorobowe

2,45%

7,64

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

311,76zł

9,76%

30,43

55,90 zł

 

Rentowe

6,50%

20,26

Wypadkowe

1,67%

5,21

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,31

56,21 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

II rok 6 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

374,11zł

9,76%

36,51

 51,29zł

322,82 zł

Rentowe

1,50%

5,61

Chorobowe

2,45%

9,17

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

374,11zł

9,76%

36,51

 67,08 zł

 

Rentowe

6,50%

24,32

Wypadkowe

1,67%

6,25

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,37

67,45 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

III rok 7 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

436,47 zł

9,76%

42,60

59,84zł

376,63 zł

Rentowe

1,50%

6,55

Chorobowe

2,45%

10,69

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

436,47 zł

9,76%

42,60

78,26zł

 

Rentowe

6,50%

28,37

Wypadkowe

1,67%

7,29

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,44

78,70 zł