Dlaczego warto uczyć się zawodu ?

Aktualności

  • Dodano: 2020-05-14

Dlaczego warto uczyć się zawodu ?


Planując swoją karierę zawodową stawiamy sobie jeden z podstawowych celów  ZDOBYCIE ZAWODU.Na współczesnym rynku pracy brakuje fachowców z wielu dziedzin, dziś zdecydowana większość pracodawców ma problem ze znalezieniem wykształconych zawodowców. Ciągle brakuje pracowników w branży budowlanej, motoryzacyjnej, stolarzy, tapicerów , operatorów cnc , kucharzy, piekarzy i wielu innych. W urzędach pracy i na portalach internetowych z ogłoszeniami o pracę pojawia się najwięcej więcej ofert dla pracowników wykształconych w profilu zawodowym. Pracodawcy dziś mocno zachęcają młodych ludzi do nauki w szkołach branżowych.

Dlaczego warto wybrać rzemiosło?

 - Dualny system nauki zawodu (łączenie teorii z praktyką)

Praca od pierwszego dnia nauki

Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych pod kierunkiem doświadczonych mistrzów

Uzyskanie świadectwa czeladniczego

Zatrudnienie w zawodach dobrze wynagradzanych i poszukiwanych na rynku pracy

Możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej drugiego stopnia, a w przyszłości edukacja na studiach

Możliwość uzyskania dyplomu mistrzowskiego

Praca w rodzinnej firmie lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej

 

 

W rzemiośle można znaleźć pracę, którą wykonuje się z pomocą nowoczesnego sprzętu, gdzie liczy się pomysł na wykonanie zadania, a efekt końcowy daje ogromną satysfakcję. Osoby, które wykonują swoją pracę po mistrzowsku, mogą osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej, czuć się spełnionym, a jednocześnie dobrze zarabiać. Typowym miejscem pracy jest mała, rodzinna firma lub dla bardziej odważnych istnieje możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej. Praca ta mobilizuje do dalszego rozwoju osobistego, kształcenia i zdobywania wiedzy i umiejętności.

Podjęcie nauki w rzemieślniczej firmie daje szansę na zdobycie ciekawego zawodu pod kierunkiem doświadczonych mistrzów, zapewnia indywidualny tok nauczania, poznanie nowoczesnych

technologii .

Gwarantuje to umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta z firmą, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu w wymiarze od 2-3 dni pracy w tygodniu. Praca w naturalnym środowisku pracy i wykonywanie czynności zawodowych w szerokim zakresie, a także bezpośrednie obcowanie z klientem, w najlepszy sposób przygotowuje do wykonywania zawodu. Dodatkowo umożliwia zdobycie wiedzy biznesowej i psychologicznej przydatnej przy określeniu potrzeb oraz preferencji klienta.

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w zakładzie rzemieślniczym oraz dokształcania teoretycznego, które może być realizowane w szkole branżowej. Dostęp do szkoły branżowej kształcącej w wielu zawodach jest bardzo ważny dla absolwentów podstawówek. Mają możliwość wyboru zawodu oczekiwanego an rynku pracy.

Nauka kończy się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem świadectwa czeladniczego. Dodatkowo osoby, które zdały egzamin mogą uzyskać Europass - Suplement do Świadectwa Czeladniczego. Zawiera on opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i może ją rozpocząć osoba, która ukończyła szkołę podstawową, oraz posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jej zdrowiu.

W okresie nauki młodociany pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i otrzymuje od rzemieślnika wynagrodzenie, którego stawki procentowe obliczane są w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Z punktu widzenia pracodawców w kształceniu zawodowym powinno kłaść się większy nacisk na zajęcia praktyczne, gdyż uczeń zdobywa zawód właśnie poprzez praktykę.

Potrzebne jest teraz skuteczne wypromowanie szkolnictwa branżowego i technicznego, i uświadomienie Polakom, że ścieżka edukacji nie musi się wcale kończyć na szkole branżowej.

Dzieci i ich rodzice powinni być przekonani, że warto uczyć się zawodów, ponieważ kwalifikacje zawodowe nie tylko zwiększają szanse na uzyskanie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, ale także – dają możliwość kontynuowania edukacji w szkole branżowej II stopnia, uzyskanie tytułu technika, zdania egzaminu maturalnego i rozpoczęcie studiów lub realizacji innych form edukacji, umożliwiającej uzyskanie dodatkowych – specjalistycznych uprawnień lub specjalizacji wymaganych przez pracodawców .

 

 


Najnowsze informacje

Informacja z ZUS

Korzyści płynące z posiadania rachunku bankowego

Czytaj więcej

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA

Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. mając na uwadze potrzebę tworzenia i wdrażania materiałów do nowoczesnego...

Czytaj więcej

O Projekcie " Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska "

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat już zrealizowanych działań w ramach projektu, oraz planowanych...

Czytaj więcej

Zebranie członków Cechu Rzemiosł Różnych

W dniu 24 czerwca 2021 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych.

Czytaj więcej

RZEMIOSŁO Z MARYJĄ I JÓZEFEM DO JEZUSA

Takie było hasło tegorocznej 40 Pielgrzymki Rzemiosła na Jasną Górę w dniu 27. czerwca.

Czytaj więcej

Bezpieczna praca i środowisko

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Parterami, realizuje Program szkoleniowy skierowany do...

Czytaj więcej