Zebranie członków Cechu Rzemiosł Różnych

Aktualności

  • Dodano: 2021-06-29

Zebranie członków Cechu Rzemiosł Różnych


W dniu 24 czerwca 2021 r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych.

Zebranie członów Cechu odbyło się w trybie sprawozdawczo - wyborczym. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej uczestniczył W-ce Prezes Antoni Odzimek, który wręczył odznaczenia izbowe : Panu Andrzejowi Kaczor - Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej , Złotą odznakę za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego : Mieczysławowi Szmania, Henrykowi Musielak, Zenonowi Wojciechowskiemu, Dariuszowi Kędziora, Romanowi Mikołajczakowi, Wiesławie Kubiak; srebrną odznakę za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego : Zbigniewowi Skorackiemu , Róży Nowickiej, Jackowi Nowickiemu, Kazimierzowi Kordylasińskiemu.

Zgromadzeni po wysłuchaniu sprawozdań  działalności Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego podjęli uchwały zatwierdzające , oraz udzielili Zarządowi absolutorium za działalność w 2020 r.

Po wysłuchaniu wyjaśnień dokonano też , zgodnie z przyjętym planem, zmian w statucie cechu. Ponad to Walne Zgromadzenie uchwałą członków nadało tytuł honorowego członka cechu Panu Jerzemu Golbie. 

Po części sprawozdawczej zgromadzenia odbyły się wybory do organów cechu na kolejną kadencję. 

Wybrani zostali :

Starszy cechu - Franciszek Wojtaszak

Członkowie  Zarządu : Marek Senftleben, Krzysztof Ziętek, Andrzej Kaczor, Zenon Wojciechowski, Kazimierz Kordylasiński.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Stanisław Orzechowski 

Członkowie Komisji Rewizyjnej - Marian Stempin. Wojciech Roszak

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego - Halina Wiczyńska

Członkowie Sądu Koleżeńskiego - Edwin Ciesielski, Jarosław Łaganowski 


Najnowsze informacje

Informacja z ZUS

Korzyści płynące z posiadania rachunku bankowego

Czytaj więcej

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA

Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. mając na uwadze potrzebę tworzenia i wdrażania materiałów do nowoczesnego...

Czytaj więcej

O Projekcie " Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska "

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat już zrealizowanych działań w ramach projektu, oraz planowanych...

Czytaj więcej

RZEMIOSŁO Z MARYJĄ I JÓZEFEM DO JEZUSA

Takie było hasło tegorocznej 40 Pielgrzymki Rzemiosła na Jasną Górę w dniu 27. czerwca.

Czytaj więcej

Bezpieczna praca i środowisko

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Parterami, realizuje Program szkoleniowy skierowany do...

Czytaj więcej