Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych od XII 2023 do I 2024

Aktualności

  • Dodano: 2023-12-27

Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych od XII 2023 do I 2024


Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych /uczniów/ obowiązujące w okresie XII 2023 r. – II 2024 r. wynosi nie mniej niż: ­ I rok nauki /8%/ – 575,60 zł., ­ II rok nauki /9%/ – 647,55 zł., ­ III rok nauki /10%/ – 719,50 zł., ­ przyuczenie do wykonywania określonej pracy /7%/ - 503,65 zł.

Od 1 grudnia 2023 r.

  • w przypadku młodocianych, którym przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł, składkę zdrowotną należy odprowadzić od wypłaconego minimalnego wynagrodzenia młodocianym pracownikom w II roku nauki /8,77 zł/ oraz w III roku nauki /19,31 zł., a dla przyuczanych i młodocianych w I roku nauki składka zdrowotna wynosi „0”,
  • w przypadku młodocianych, którym przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu /dojeżdżający/ w wysokości 300 zł, składkę zdrowotną należy odprowadzić od wypłaconego minimalnego wynagrodzenia młodocianym pracownikom, w II roku nauki /0,27 zł/, w III roku nauki /10,81 zł/, a dla przyuczanych i młodocianych w I roku nauki składka zdrowotna wynosi „0”

 


Najnowsze informacje

Tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne rzemieślników

W dniu 4 stycznia br. odbyło się Spotkanie opłatkowo- noworoczne rzemieślników zrzeszonych w Cechu .

Czytaj więcej

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

W 105 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego delegacja Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. oddała hołd...

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne.

Życzenia świąteczne.

Czytaj więcej

Przerwa świąteczna.

Biuro cechu będzie nieczynne w dniach od 18.12.20023 r. do 29-12-2023 r. Prosimy o kontakt pod numerem tel.513 442 603...

Czytaj więcej

Rzemieślnicy w Dniu Niepodległości

W dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada Zarząd Cechu, wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli we Mszy...

Czytaj więcej