Uroczyste spotkanie opłatkowo - noworoczne w Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp.

Aktualności

  • Dodano: 2023-01-17

Uroczyste spotkanie opłatkowo - noworoczne w Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp.


W dniu 13 stycznia br. rzemieślnicy zgromadzili się na tradycyjnym Spotkaniu opłatkowo- noworocznym w cechu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele pw. Św. Józefa w Środzie Wlkp. Następnie uczestnicy zgromadzili się w Sali Cechowej w Domu Rzemiosła. Gości uroczyście powitał Starszy Cechu Franciszek Wojtaszak.

Na spotkaniu kilka słów, wraz z życzeniami na Nowy Rok 2023 do zgromadzonych rzemieślników skierowali : W-ce Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Pan Antoni Odzimek, członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Pan Włodzimierz Szymański, Starosta Pan Ernest Iwańczuk, Burmistrz Miasta Pan Piotr Mieloch, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Pan Marek Kostka, Dyrektor Muzeum Ziemi  Średzkiej Pan Jacek Piotrowski. Obecne były również delegacje organizacji sympatyzujących z cechem : Kontuszowe Bractwo Strzeleckie i Koło Rodzin Rzemieślniczych.

 

Starszy Cechu podsumował miniony rok.

W 2022 roku działania organizacji dotyczyły wznowienia po pandemicznej przewie Targów pracy , rzemiosła i edukacji. Cech wspólnie z samorządem , szkołami i Powiatowym Urzędem Pracy zorganizował to wydarzenie na średzkim Starym Rynku . Impreza wpisała się w obchody Sejmików średzkich , a jej celem jest promocja kształcenia zawodowego.

Zakończył się projekt „ Czas zawodowców – BIS. Zawodowa Wielkopolska” , którego uczestnikami byli uczniowie mechanicy pojazdów samochodowych z III klasy z „ Hipolita „ , oraz uczniowie w zawodzie stolarz z firmy Pana Mariusza Kaczkowskiego .Celem projektu było wsparcie uczniów w przygotowaniu do egzaminu czeladniczego.

Projekt realizowany był wspólnie z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu , Politechniką Poznańska i Urzędem Marszałkowskim.

Starszy Cechu podkreślił stałą współpracę z Izbą Rzemieślniczą w zakresie egzaminów czeladniczych, w tym wkład egzaminatorów – członków naszej organizacji, udział w konferencjach i spotkaniach . Podziękował za docenienie przez Izbą Pana Stanisława Orzechowskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej , któremu przyznano najwyższe odznaczenie Izby – Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Pan Franciszek Wojtaszak zwrócił uwagę, że delegacje Zarządu i pocztów sztandarowych uczestniczyły w uroczystościach patriotycznych, kulturalnych i religijnych, w tym w uroczystości nadania tytułu Bazyliki Mniejszej Kolegiacie średzkiej.

Regularnie członek Zarządu, Pan Zenon Wojciechowski uczestniczy w pracach Rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy.

W swoim przemówieniu skierował podziękowania do  Pani Kamilli Grzelak, za zorganizowanie i prowadzenie , za zgodą Zarządu, punktu pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie cechu.

Na koniec swojego wystąpienia Starszy Cechu złożył wszystkim życzenia pomyślności i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym na Nowy Rok 2023.

 

Swoją działalność w 2022 r posumowały także działaczki Koła Rodzin Rzemieślniczych, które przygotował słodkie wypieki serwowane na uroczystości.

 

W dalszej części zebrani goście i rzemieślnicy mieli okazję do dyskusji i świętowania przy poczęstunku przygotowanym przez Restaurację " Cechowa ".

 

 

Galeria

Najnowsze informacje

Ad Volarem 2023 dla Jerzego Golby

Członek naszego Cechu Pan Jerzy Golba został uhonorowany odznaczeniem AD Volarem nadawanym przez Radę Miejską....

Czytaj więcej

Targi pracy, rzemiosła i edukacji 2023 !

W dniu 19 maja br. na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej , w ramach Średzkich Sejmików Kultury odbyły się Tragi...

Czytaj więcej

Webinarium - roczne rozliczenie składki zdrowotnej w programie Płatnik

Zapraszamy na bezpłatne webinarium, podczas którego nasi eksperci – w kontekście rocznego rozliczenia składki na...

Czytaj więcej

Święto Konstytucji 3 Maja

Cech Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. na lokalnych uroczystościach reprezentował Zarząd i poczet sztandarowy....

Czytaj więcej

Majówka !

Średzka majówka.

Czytaj więcej

Dyżur pracowników ZUS !

W dniu 8 maja 2023 r. od godz. 10.00 do 12.00 w biurze cechu czekają na Państwa pracownicy z Inspektoratu ZUS w...

Czytaj więcej