Wynagrodzenie pracowników młodocianych XII/2021 do II/2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych XII/2021 do II/2022

Stawki uczniowskie w okresie grudzień 2021 - luty 2022 r 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

I rok 5 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

282,87 zł

9,76%

27,61

38,78 zł

244,09zł

Rentowe

1,50%

4,24

Chorobowe

2,45%

6,93

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

282,87 zł

9,76%

27,61

50,72 zł

 

Rentowe

6,50%

18,39

Wypadkowe

1,67%

4,72

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,28

51,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

II rok 6 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

339,44 zł

9,76%

33,13

 46,54zł

292,90 zł

Rentowe

1,50%

5,09

Chorobowe

2,45%

8,32

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

339,44 zł

9,76%

33,13

 60,86 zł

 

Rentowe

6,50%

22,06

Wypadkowe

1,67%

5,67

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,34

61,20 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

III rok 7 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

396,01 zł

9,76%

38,65

 54,29zł

341,72 zł

Rentowe

1,50%

5,94

Chorobowe

2,45%

9,70

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

396,01 zł

9,76%

38,65

  71,00 zł

 

Rentowe

6,50%

25,74

Wypadkowe

1,67%

6,61

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,40

71,40 zł