Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od IX-XI 2021

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie od IX-XI 2021

Stawki uczniowskie w okresie wrzesień 2021 - listopad 2021 r 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

I rok 5 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

275,23 zł

9,76%

26,86

 37,73 zł

237,50 zł

Rentowe

1,50%

4,13

Chorobowe

2,45%

6,74

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

275,23 zł

9,76%

26,86

 49,35 zł

 

Rentowe

6,50%

17,89

Wypadkowe

1,67%

4,60

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,28

49,63 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

II rok 6 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

330,27 zł

9,76%

32,23

 45,27zł

285,00 zł

Rentowe

1,50%

4,95

Chorobowe

2,45%

8,09

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

330,27 zł

9,76%

32,23

 59,22 zł

 

Rentowe

6,50%

21,47

Wypadkowe

1,67%

5,52

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,33

59,55 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

III rok 7 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

385,32 zł

9,76%

37,61

 52,83 zł

332,49 zł

Rentowe

1,50%

5,78

Chorobowe

2,45%

9,44

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

385,32 zł

9,76%

37,61

  69,09 zł

 

Rentowe

6,50%

25,05

Wypadkowe

1,67%

6,43

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,39

69,48 zł