Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie III-V 2021

Wynagrodzenie pracowników młodocianych w okresie III-V 2021

Ubezpieczony    
I rok 5 % Podstawa Procent Kwota w zł Do wypłaty
Emerytalne 272,90 zł 9,76% 26,64 37,42 zł 235,48 zł
Rentowe 1,50% 4,09
Chorobowe 2,45% 6,69
Płatnik FUS Razem płatnik
Emerytalne 272,90 zł 9,76% 26,64 48,94 zł  
Rentowe 6,50% 17,74
Wypadkowe 1,67% 4,56
           
FGSP   0,10% 0,27   49,21 zł
           
           
Ubezpieczony    
II rok 6 % Podstawa Procent Kwota w zł Do wypłaty
Emerytalne 327,48 zł 9,76% 31,96 44,89 zł 282,59 zł
Rentowe 1,50% 4,91
Chorobowe 2,45% 8,02
Płatnik FUS Razem płatnik
Emerytalne 327,48 zł 9,76% 31,96 58,72 zł  
Rentowe 6,50% 21,29
Wypadkowe 1,67% 5,47
           
FGSP   0,10% 0,33   59,05 zł
           
           
Ubezpieczony    
III rok 7 % Podstawa Procent Kwota w zł Do wypłaty
Emerytalne 382,06 zł 9,76% 37,29 52,38 zł 329,68 zł
Rentowe 1,50% 5,73
Chorobowe 2,45% 9,36
Płatnik FUS Razem płatnik
Emerytalne 382,06 zł 9,76% 37,29 68,50 zł  
Rentowe 6,50% 24,83
Wypadkowe 1,67% 6,38
           
FGSP   0,10% 0,38   68,88 zł