Z Synem Bożym na Lednicy

Z Synem Bożym na Lednicy

6 września na polach lednickich odbyła
się XI Lednica Seniora. Mszy św. przewodniczył Prymas senior abp Henryk
Muszyński. Był czas na skupienie,
modlitwę i Wybór Chrystusa, a także
na śpiewy, gimnastykę i tańce, do których
zachęcał o. Jan Góra. Pielgrzymi
z Koła Rodzin Rzemieślniczych otrzymali
lednickie symbole min. pierścień z napisem „W Tobie mam upodobanie”.
 

Jolanta Kaczor