Wynagrodzenie pracowników młodocianych XII/2020 do II/2021

Wynagrodzenie pracowników młodocianych XII/2020 do II/2021

Stawki uczniowskie w okresie grudzień 2020 - luty 2021 r 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

I rok 5 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

258,45

9,76%

25,22

 35,43 zł

223,02 zł

Rentowe

1,50%

3,88

Chorobowe

2,45%

6,33

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

258,45

9,76%

25,22

 46,34 zł

 

Rentowe

6,50%

16,80

Wypadkowe

1,67%

4,32

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,26

46,60 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

II rok 6 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

310,14

9,76%

30,27

 42,52 zł

267,62 zł

Rentowe

1,50%

4,65

Chorobowe

2,45%

7,60

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

310,14

9,76%

30,27

 55,61 zł

 

Rentowe

6,50%

20,16

Wypadkowe

1,67%

5,18

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,31

55,92 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

III rok 7 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

361,83

9,76%

35,31

 49,60 zł

312,23 zł

Rentowe

1,50%

5,43

Chorobowe

2,45%

8,86

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

361,83

9,76%

35,31

  64,87 zł

 

Rentowe

6,50%

23,52

Wypadkowe

1,67%

6,04

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,63

65,50 zł