Wynagrodzenie pracowników młodocianych VI-VIII

Wynagrodzenie pracowników młodocianych VI-VIII

Stawki uczniowskie w okresie czerwiec 2021 - sierpień 2021 r 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

I rok 5 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

284,08 zł

9,76%

27,73

 38,95 zł

245,13 zł

Rentowe

1,50%

4,26

Chorobowe

2,45%

6,96

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

284,08 zł

9,76%

27,73

 50,94 zł

 

Rentowe

6,50%

18,47

Wypadkowe

1,67%

4,74

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,28

51,22 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

II rok 6 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

340,89 zł

9,76%

33,27

 46,73zł

294,16 zł

Rentowe

1,50%

5,11

Chorobowe

2,45%

8,35

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

340,89 zł

9,76%

33,27

 61,12 zł

 

Rentowe

6,50%

22,16

Wypadkowe

1,67%

5,69

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,34

61,46 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczony

 

 

III rok 7 %

Podstawa

Procent

Kwota w zł

Do wypłaty

Emerytalne

397,71 zł

9,76%

35,31

 54,53 zł

343,18 zł

Rentowe

1,50%

5,97

Chorobowe

2,45%

9,74

Płatnik

FUS

Razem płatnik

Emerytalne

397,71 zł

9,76%

35,31

  71,31 zł

 

Rentowe

6,50%

25,85

Wypadkowe

1,67%

6,64

 

 

 

 

 

 

FGŚP

 

0,10%

0,39

71,70 zł