Podziękowania z Afganistanu

Podziękowania z Afganistanu

Na ręce Koła Rodzin Rzemieślniczych i ich Sympatyków wpłynęły oficjalne podziękowania z Afganistanu za zebrane dary.