Pielgrzymko - wycieczka do Lutyni

Pielgrzymko - wycieczka do Lutyni


9 sierpnia odbyła się kolejna wakacyjna pielgrzymko-wycieczka z Koła

Rodzin Rzemieślniczych. Celem było Sanktuarium Matki Bożej Miłościwej -

Cudownej Chorych Lekarki w Lutyni. W miejscu drewnianego kościoła

z XII w., po jego dwukrotnej ruinie w XIX w. postawiono murowaną świątynię,

która stoi tam do dzisiaj. W głównym ołtarzu znajduje się zasłaniany, cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, namalowany na płótnie w ikonograficznym typie Hodigitirii. W 1972 r. korony papieskie nałożył na obraz kardynał Stefan Wyszyński. W mszy koronacyjnej w wiosce liczącej ok. 600 mieszkańców, brało udział aż 30 tyś. wiernych. W kazaniu Prymas Tysiąclecia powiedział wtedy, że ten trochę zapomniany malutki kościółek znajduje się na kalwarii, pustkowiu, za bramą miejską. Lutynia, dziś wioska, w XV w. była miasteczkiem na prawie średzkim. Na szlaku pielgrzymkowym warto odwiedzić to sanktuarium. Po mszy świętej odprawionej przez nowego tamtejszego proboszcza ks. Tomasza Płóciennika, wysłuchano historii kościoła. Na część piknikową udano się do gospodarstwa agroturystycznego w Czarnym Piątkowie. Następny wyjazd z Koła 3 września na Lednicę Seniora.

 

 

/Jolanta Kaczor/